βάρηκες

βάρηκες
Grammatical information: m.\/f.?
Meaning: = τὰ οὖλα τῶν ὀδόντων, σιαγόνες, τολύπη etc. (EM 188, 37ff.). As `τολύπη' also βάρακες H.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: Cf. βαβρῆκες `id.'. From Pre-Gr. *barʷ-ak-?? Or simply reduplicated, *ba-b[a]r-ak-?
Page in Frisk: 1,220

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.